Zbor Cirkvi Bratskej

v Bardejove
My kážeme ukrižovaného Krista...

(1.Kor. 1:23)

viac

Apríl

1. Apríl

Biblický text: Lukáš 19,41-48

6. Apríl

Biblický text: marek 14,32-65

8. Apríl

Biblický text: Lukáš 23,44-24,10

15. Apríl

Biblický text: Lukáš 24,13-35

22. Apríl

Biblický text: Lukáš 13,22-30

29. Apríl

Kvapôčky