Zbor Cirkvi Bratskej

v Bardejove
My kážeme ukrižovaného Krista...

(1.Kor. 1:23)

viac

Apríl

7. Apríl

Biblický text: 1.Mojžišova 29,15-35

14. Apríl

Biblický text: 1.Tesaloničanom 5,16-18

21. Apríl

Biblický text: židom 11,1-16

28. Apríl

Biblický text: 1.Tesaloničanom 5,19-22