Zbor Cirkvi Bratskej

v Bardejove
My kážeme ukrižovaného Krista...

(1.Kor. 1:23)

viac

Apríl

6. Apríl

Biblický text: Židom 11,1-12,3

18. Apríl

Biblický text: Marek 15,1-15

20. Apríl

Biblický text: Lukáš 24,44-49

27. Apríl

Biblický text: Lukáš 24,44-49