Zbor Cirkvi Bratskej

v Bardejove
My kážeme ukrižovaného Krista...

(1.Kor. 1:23)

viac

Apríl

3. Apríl

Biblický text: Veľký Piatok

10. Apríl

Biblický text: Ján 20,1-18

12. Apríl

Biblický text: Ján 20,24-31

26. Apríl

Biblický text: Príslovie 1,1-7