Zbor Cirkvi Bratskej

v Bardejove
My kážeme ukrižovaného Krista...

(1.Kor. 1:23)

viac

Apríl

3. Apríl

Biblický text: Ján 20, 24-31

10. Apríl

Biblický text: 1. Mojžišová 49, 1-28

17. Apríl

Biblický text: Kolosanom 3, 1-4

24. Apríl

Biblický text: 1. Kráľov 16, 29-17, 1