Zbor Cirkvi Bratskej

v Bardejove
My kážeme ukrižovaného Krista...

(1.Kor. 1:23)

viac

Apríl

2. Apríl

Biblický text: Ján 17,1-19

9. Apríl

Biblický text: Ján 17,20-26

14. Apríl

Veľkonočné pásmo piesni, čítania biblických textov a básni Emila Komárika

16. Apríl

Biblický text: Ján 20,1-18

23. Apríl

Biblický text: Jan 21,1-14

30. Apríl

Biblický text: Príslovia 1,8-19