Zbor Cirkvi Bratskej

v Bardejove
My kážeme ukrižovaného Krista...

(1.Kor. 1:23)

viac

Apríl

7. Apríl

Biblický text: Ján 15,1-17

14. Apríl

Biblický text: Lukáš 19,28-48

19. Apríl

Biblický text: Veľký Piatok - pásmo

21. Apríl

Biblický text: 1.Korinťanom 15,1-20

28. Apríl

Biblický text: Ján 20,1-31