Zbor Cirkvi Bratskej

v Bardejove








My kážeme ukrižovaného Krista...

(1.Kor. 1:23)

viac

Apríl

2. Apríl

Biblický text: Lukáš 23,26;32-46

4. Apríl

Biblický text: Marek 15,42-16,8

11. Apríl

Biblický text: 1.Korinťanom 15,3-8;20;35-57

18. Apríl

Biblický text: 2.Mojžišova 1,1-2,25

25. Apríl

Biblický text: 2.Mojžišova 3,1-4,31