Zbor Cirkvi Bratskej

v Bardejove
My kážeme ukrižovaného Krista...

(1.Kor. 1:23)

viac

Apríl

2. Apríl

Biblický text: Veľkonočná kantáta

7. Apríl

Biblický text: 1.Korinťanom 1,18-19; 22-24

9. Apríl

Biblický text: Marek 15,42-16,15

16. Apríl

Biblický text: Židom 1,4-2,4

23. Apríl

Biblický text: 1.Korinťanom 15,20-34

30. Apríl

Biblický text: Žalm 8,1-10; Židom 2,5-18