Zbor Cirkvi Bratskej

v Bardejove
My kážeme ukrižovaného Krista...

(1.Kor. 1:23)

viac

August

5. August

Biblický text: Daniel 11,1-35

12. August

Biblický text: Daniel 11,36-12,13

19. August

Biblický text: Skutky 9,1-31

26. August

Biblický text: 1.Jána 1,1-2,2