Zbor Cirkvi Bratskej

v Bardejove
My kážeme ukrižovaného Krista...

(1.Kor. 1:23)

viac

August

3. August

Biblický text: Zjavenie 21,9

10. August

Biblický text: 2.Mojžišova 19,18-20,3

17. August

Biblický text: Skutky 10,1-48

24. August

Biblický text: Efežanom 5,14-24

31. August

Biblický text: 1.Mojžišova 39,1-6