Zbor Cirkvi Bratskej

v Bardejove
My kážeme ukrižovaného Krista...

(1.Kor. 1:23)

viac

August

2. August

Biblický text: Rimanom 8,12-17

9. August

Biblický text: 1.Samuelova 8,1-23

16. August

Biblický text: Skutky 13,1-12

23. August

Biblický text: 2.Tesaloničanom 2,13-17

30. August

Biblický text: Izaiáš 41,1-13