Zbor Cirkvi Bratskej

v Bardejove
My kážeme ukrižovaného Krista...

(1.Kor. 1:23)

viac

August

14. August

Biblický text: 2. Mojžišová 3, 1-10

21. August

Biblický text: Ester 1-2

28. August

Biblický text: 1. Kráľov 17, 17-24