Zbor Cirkvi Bratskej

v Bardejove
My kážeme ukrižovaného Krista...

(1.Kor. 1:23)

viac

August

4. August

Biblický text: Žalm 103,1-22

11. August

Biblický text: Ester 5-8,1-2

18. August

Biblický text: Jakob 1,18-27

25. August

Biblický text: 2.Kráľovská 4,8-37