Zbor Cirkvi Bratskej

v Bardejove
My kážeme ukrižovaného Krista...

(1.Kor. 1:23)

viac

August

1. August

Biblický text: 2.Mojžišova 32,1-35

8. August

Biblický text: 2.Mojžišova 33,1-34,35

15. August

Biblický text: Sofoniáš 3,14-20

22. August

Biblický text: Marek 1,29-45

29. August

Biblický text: