Zbor Cirkvi Bratskej

v Bardejove
My kážeme ukrižovaného Krista...

(1.Kor. 1:23)

viac

August

6. August

Biblický text: 1.Tesaloničanom 4,13-5,11

13. August

Biblický text: Marek 8,1-21

20. August

Biblický text: Židom 5,11-6,12

27. August

Biblický text: Skutky 28,30-31