Zbor Cirkvi Bratskej

v Bardejove
My kážeme ukrižovaného Krista...

(1.Kor. 1:23)

viac

December

1. December

Biblický text: Rimanom 8,31-39

8. December

Biblický text: Izaiáš 51,17-23

15. December

Biblický text: Ján 1,35-43

22. December

Biblický text:

25. December

Biblický text: Ján 1,1-5;9-18

29. December

Biblický text: Žalm 31,1-25