Zbor Cirkvi Bratskej

v Bardejove
My kážeme ukrižovaného Krista...

(1.Kor. 1:23)

viac

December

7. December

Biblický text: Ján 10,22-42

14. December

Biblický text: Matúš 13,44-46

21. December

Biblický text:

25. December

Biblický text: Matúš 1,18-25

28. December

Biblický text: Židom 12,1-4