Zbor Cirkvi Bratskej

v Bardejove
My kážeme ukrižovaného Krista...

(1.Kor. 1:23)

viac

December

6. December

Biblický text: Izaiáš 40,1-31

13. December

Biblický text: Žalm 2,1-12

20. December

Biblický text:

25. December

Biblický text: Ján 10,1-18

27. December

Biblický text: Matúš 2,1-12