Zbor Cirkvi Bratskej

v Bardejove
My kážeme ukrižovaného Krista...

(1.Kor. 1:23)

viac

December

4. December

Biblický text: Zjavenie Jána 22, 6-21

11. December

Biblický text: Lukáš 3, 1-20

18. December

Biblický text: Lukaš 1, 26-38