Zbor Cirkvi Bratskej

v Bardejove
My kážeme ukrižovaného Krista...

(1.Kor. 1:23)

viac

December

3. December

Biblický text: Ján 3,22-36

10. December

Biblický text: Ján 4,1-26