Zbor Cirkvi Bratskej

v Bardejove








My kážeme ukrižovaného Krista...

(1.Kor. 1:23)

viac

December

1. December

Biblický text: 1.Samuelova 8,1-22

8. December

Biblický text: Filipänom 2,5-11

15. December

Biblický text: Genesis 4,26-38

22. December

Biblický text: Detské Vianočné pásmo

25. December

Biblický text:

29. December

Biblický text: Lukáš 2,22-35