Zbor Cirkvi Bratskej

v Bardejove
My kážeme ukrižovaného Krista...

(1.Kor. 1:23)

viac

December

5. December

Biblický text: Jozua 2,1-24

12. December

Biblický text: Rút 1,1-19;2,1;4,1-17

19. December

Biblický text: 1.Kráľov 1,1-31

24. December

Biblický text: Štedrovečerný program

25. December

Biblický text: Matúš 1,18-25

26. December

Biblický text: Vianočná slávnosť