Zbor Cirkvi Bratskej

v Bardejove
My kážeme ukrižovaného Krista...

(1.Kor. 1:23)

viac

December

3. December

Biblický text: Lukáš 17,20-37

10. December

Biblický text: Matúš 25,31-46

17. December

Biblický text: Lukáš 18,1-8

24. December

Biblický text: Štedrý deň pásmo

25. December

Biblický text: Lukáš 2,4-14

31. December

Biblický text: 1.Korinťanom 9,22-23