Zbor Cirkvi Bratskej

v Bardejove
My kážeme ukrižovaného Krista...

(1.Kor. 1:23)

viac

Február

5. Február

Biblický text: Efežanom 1,15-23

12. Február

Biblický text: Daniel 3,31-4,34

19. Február

Biblický text: Izaiáš 25,6-9

25. Február

Biblický text: Daniel 5,1-31