Zbor Cirkvi Bratskej

v Bardejove
My kážeme ukrižovaného Krista...

(1.Kor. 1:23)

viac

Február

3. Február

Biblický text: Efežanom 5,22-31

10. Február

Biblický text: 1. Mojžišova 1,26-31

17. Február

Biblický text: 1. Mojžišova 2,15-25

24. Február

Biblický text: 1. Mojžišova 4,16-5,24