Zbor Cirkvi Bratskej

v Bardejove
My kážeme ukrižovaného Krista...

(1.Kor. 1:23)

viac

Február

2. Február

Biblický text: Matúš 18,1-4

9. Február

Biblický text: Marek 3,1-6

16. Február

Biblický text: 1. Mojžišova 3.6-13

23. Február

Biblický text: Zjavenie 3,14-22