Zbor Cirkvi Bratskej

v Bardejove
My kážeme ukrižovaného Krista...

(1.Kor. 1:23)

viac

Február

1. Február

Biblický text: 1.Mojžišova 42, 1-28

8. Február

Biblický text: Žalm 103,1-22

15. Február

Biblický text: Kološanom 3,18-19

22. Február

Biblický text: 1.Mojžišova 42,29-43,14