Zbor Cirkvi Bratskej

v Bardejove
My kážeme ukrižovaného Krista...

(1.Kor. 1:23)

viac

Február

14. Február

Biblický text: Ján 7, 37-39

21. Február

Biblický text: Lukáš 12, 13-21

28. Február

Biblický text: 1. Mojžišová 45-47,12