Zbor Cirkvi Bratskej

v Bardejove
My kážeme ukrižovaného Krista...

(1.Kor. 1:23)

viac

Február

5. Február

Biblický text: Júda 1,17-23

12. Február

Biblický text: Jakub 1,13-18

19. Február

Biblický text: 2.Mojžíšová 20,8-11

26. Február

Biblický text: 1.Jána 4,7-21