Zbor Cirkvi Bratskej

v Bardejove
My kážeme ukrižovaného Krista...

(1.Kor. 1:23)

viac

Február

3. Február

Biblický text: Ján 13,21-30

10. Február

Biblický text: Ján 13,31-38

17. Február

Biblický text: Žalm 105,1-8

24. Február

Biblický text: Skutky apoštolov 27,1-28,10