Zbor Cirkvi Bratskej

v Bardejove
My kážeme ukrižovaného Krista...

(1.Kor. 1:23)

viac

Február

7. Február

Biblický text: Habakuk 3,1-19

14. Február

Biblický text: Zjavenie Jána 22,20; 19,6-9; 20,11-15; 21,1-7

21. Február

Biblický text: 1.Samuelova 18,1-30

28. Február

Biblický text: Marek 1,1-11