Zbor Cirkvi Bratskej

v Bardejove
My kážeme ukrižovaného Krista...

(1.Kor. 1:23)

viac

Február

5. Február

Biblický text: 1.Jánova 2,9-11

12. Február

Biblický text: Haggeus 1,1-15

19. Február

Biblický text: Haggeus 2,1-9

26. Február

Biblický text: Žalm 111,1-10