Zbor Cirkvi Bratskej

v Bardejove
My kážeme ukrižovaného Krista...

(1.Kor. 1:23)

viac

Január

1. Január

Biblický text: Ján 3,16

8. Január

Biblický text: 2.Mojžišova 2,23-3,10

15. Január

Biblický text: Židom 13,5

22. Január

Biblický text: Daniel 2,31-49

29. Január

Biblický text: Daniel 3,1-30