Zbor Cirkvi Bratskej

v Bardejove
My kážeme ukrižovaného Krista...

(1.Kor. 1:23)

viac

Jánuár

1. Január

Biblický text: Žalm 150,1-6

6. Január

Biblický text: Žalm 123,1-4

13. Január

Biblický text: Matúš 10,33

20. Január

Biblický text: 1.Jána 2,15-17

27. Január

Biblický text: 1.Tesaloničanom 5,1-11