Zbor Cirkvi Bratskej

v Bardejove
My kážeme ukrižovaného Krista...

(1.Kor. 1:23)

viac

Jánuár

1. Január

Biblický text: Žalm 31,16a

5. Január

Biblický text: Izaiáš 52,1-12

12. Január

Biblický text: Lukáš 11,1-13

19. Január

Biblický text: Lukáš 18,9-14

26. Január

Biblický text: Lukáš 20,9-19