Zbor Cirkvi Bratskej

v Bardejove
My kážeme ukrižovaného Krista...

(1.Kor. 1:23)

viac

Január

1. Január

Biblický text: Izaiáš 43,1-4

8. Január

Biblický text: 1. Mojžišová 28, 10-22

15. Január

Biblický text: Jakub 2,26

22. Január

Biblický text: Jakub 4,1-12

29. Január

Biblický text: Jakub 5,13-18