Zbor Cirkvi Bratskej

v Bardejove
My kážeme ukrižovaného Krista...

(1.Kor. 1:23)

viac

Január

1. Január

Biblický text: Jozua 24,1-33

6. Január

Biblický text: 2.Kráľov 2,1-18

13. Január

Biblický text: Rimanom 4,1-8

20. Január

Biblický text: Efežanom 4,1-6

27. Január

Biblický text: 3.Mojžišova 16,1-34