Zbor Cirkvi Bratskej

v Bardejove
My kážeme ukrižovaného Krista...

(1.Kor. 1:23)

viac

Január

1. Január

Biblický text: Filipänom 2,12-18

3. Január

Biblický text: Židom 10,24-25

10. Január

Biblický text: Žalm 3,1-9

17. Január

Biblický text: Matúš 7,13-23

24. Január

Biblický text: Izaiáš 6,1-7

31. Január

Biblický text: Žalm 25,1-22