Zbor Cirkvi Bratskej

v Bardejove
My kážeme ukrižovaného Krista...

(1.Kor. 1:23)

viac

Január

2. Január

Biblický text: 2.Kráľov 6,8-23

9. Január

Biblický text: Matúš 2,1-12

16. Január

Biblický text: Rimanom 12,9-10

23. Január

Biblický text: Matúš 3,1-17

30. Január

Biblický text: Matúš 4,1-11