Zbor Cirkvi Bratskej

v Bardejove
My kážeme ukrižovaného Krista...

(1.Kor. 1:23)

viac

Január

1. Január

Biblický text: Izaiáš 40,1-31

8. Január

Biblický text: Marek 6,30-52

15. Január

Biblický text: Židom 1,1-3

22. Január

Biblický text:

29. Január

Biblický text: Jozua 1,1-9