Zbor Cirkvi Bratskej

v Bardejove
My kážeme ukrižovaného Krista...

(1.Kor. 1:23)

viac

Júl

7. Júl

Biblický text: Matúš 7,1-5

14. Júl

Biblický text: Matúš 6,19-24

21. Júl

Biblický text: Lukáš 19,1-10

28. Júl

Biblický text: 1.Petrova 4,7-11