Zbor Cirkvi Bratskej

v Bardejove
My kážeme ukrižovaného Krista...

(1.Kor. 1:23)

viac

Júl

6. Júl

Biblický text: Skutky 8,5-25

13. Júl

Biblický text: Ján 15,1-17

20. Júl

Biblický text: 5.Mojžišova 6,10-25

27. Júl

Biblický text: