Zbor Cirkvi Bratskej

v Bardejove
My kážeme ukrižovaného Krista...

(1.Kor. 1:23)

viac

Júl

5. Júl

Biblický text: Lukáš 19,11-27

12. Júl

Biblický text: Rimanom 8,5-17

19. Júl

Biblický text: 1.Samuelova 26,1-12

26. Júl

Biblický text: Sudcov 7,1-23