Zbor Cirkvi Bratskej

v Bardejove
My kážeme ukrižovaného Krista...

(1.Kor. 1:23)

viac

Júl

3. Júl

Biblický text: Kolosanom 4, 2-6

10. Júl

Biblický text: Kolosanom 4, 2-6

17. Júl

Biblický text: 1. Mojžišová 35, 1-15

24. Júl

Biblický text: 1. Kráľov 17, 10-16

31. Júl

Biblický text: Plač Jeremiášov 3, 18-26