Zbor Cirkvi Bratskej

v Bardejove
My kážeme ukrižovaného Krista...

(1.Kor. 1:23)

viac

Júl

2. Júl

Biblický text: Lukáš 10,1-3;20

9. Júl

Biblický text: Marek 12,1-12

16. Júl

Biblický text: 2.Mojžišová 20,15; Matúš 22,15-22

23. Júl

Biblický text: 2.Mojžišová 20,1-2; 16; 23,1-3

30. Júl

Biblický text: Žalm 107