Zbor Cirkvi Bratskej

v Bardejove
My kážeme ukrižovaného Krista...

(1.Kor. 1:23)

viac

Júl

7. Júl

Biblický text:

14. Júl

Biblický text: Žalm 95,1-8a

21. Júl

Biblický text: Daniel 3,1-33

28. Júl

Biblický text: Žalm 121,1-8