Zbor Cirkvi Bratskej

v Bardejove
My kážeme ukrižovaného Krista...

(1.Kor. 1:23)

viac

Júl

4. Júl

Biblický text: 2.Mojžišova 20,1-26;24,1-18

11. Júl

Biblický text: Žalm 139,1-24

18. Jún

Biblický text: Marek 1,14-28

25. Jún

Biblický text: 2.Mojžišova 25,1-31,18