Zbor Cirkvi Bratskej

v Bardejove
My kážeme ukrižovaného Krista...

(1.Kor. 1:23)

viac

Júl

2. Júl

Biblický text: Skutky 10,1-11,18

9. Júl

Biblický text: Marek 7,24-37

16. Júl

Biblický text: Židom 4,14-5,10

23. Júl

Biblický text: 1.Korinťanom 10,23-11,1

30. Júl

Biblický text: 1.Korinťanom 8,7-13;9,19-23;10,30-33;11,1