Zbor Cirkvi Bratskej

v Bardejove
My kážeme ukrižovaného Krista...

(1.Kor. 1:23)

viac

Jún

3. Jún

Biblický text: Daniel 9,1-19

10. Jún

Biblický text: Jozua 13-19

17. Jún

Muzikál

24. Jún

Biblický text: Žalm 63,1-12